Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als Your Pop-up Store omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?
– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
– de reden van huur
– de datum van aanmelding en de periode dat u wenst te huren
– de omschrijving en kenmerken van het concept
– beeldmateriaal zoals foto’s/moodboard van het object.
– de reden van een eventuele intrekking voor een pop-up store
– overige informatie die u aan ons verstrekt

Waar gebruikt Your Pop-up Store deze gegevens voor?
De gegevens worden gebruikt voor de bemiddeling van een pop-up store. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor:
– administratieve doeleinden
– communicatie over de bemiddeling
– voor het toezenden van informatie over aangeboden panden en diensten van Your Pop-up
Store;
– het informeren van nieuwsuitingen middels een nieuwsbrief;
als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van Your Pop-up Store. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Beveiliging en bewaartermijn
Your Pop-up Store zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan Your Pop-up Store onder vermelding van uw naam en adres. Your Pop-up Store zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctieverzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Your Pop-up Store de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?
Your Pop-up Store neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.