Door het oog van Ans

27-09-2019

Een veranderende wereld vraagt om een andere aanpak

We leven in een snelle wereld met ook steeds weer nieuwe regels en uitdagingen. Mensen passen zich aan en dat betekent dat ook de omgeving waarin wij leven zich daarnaar moet voegen. Dat gaat ook op voor de socio demografische factoren. Volgens het CBS leven er in Nederland op dit moment 2,8 miljoen alleenstaanden. In 2015 wordt geschat dat dit aantal zal oplopen tot 3 miljoen waarvan de grootste groep bestaat uit mensen met een middelbare leeftijd en ouderen. Dit heeft effect op de manier waarop wij wonen, leven en consumeren. Er is en komt steeds meer behoefte aan appartementen, meer bouw in stadscentra met een goede bereikbaarheid van openbaar vervoer en voorzieningen op loopafstand.
Door faillissementen, het vertrek van grote retailers en zelfstandige winkels die genoodzaakt zijn te sluiten, komen veel overtollige winkelmeters beschikbaar. Niet alleen in kleine centrumgebieden en wijk- en stadsdeelcentra maar ook in de grote binnensteden. Verwacht wordt dat de trek naar de grote steden en omliggende randgemeenten nog wel even zal aanhouden. Dit vraagt van de woningmarkt, ontwikkelaars, overheid, planologen, gemeenten, kortom alle betrokkenen een andere aanpak en visie voor langere termijn. Een goede stap in die richting is dat stadscentra waar leegstand is ontstaan compacter worden met het realiseren van woningbouw zoals appartementencomplexen of stadswoningen. Immers, hoe dichter de consument fysiek bij de retailer is, hoe groter de kans is dat deze zijn aankopen dan ook daar zal doen. Met de hoge woningnood in het vizier snijdt het mes dan aan twee kanten.
Echter, bij het schetsen en invullen van plannen wordt niet altijd goed gekeken naar de behoeftes van de nieuwe bewoners en consumenten in de nabije omgeving. In de combinatie wordt vaak naast leisure het ‘stukje zorg’ vergeten. Gezien de demografische kenmerken van de samenstelling van onze bevolking zal bereikbare zorg en dienstverlening ‘om de hoek’ een steeds belangrijkere overweging worden voor mensen om er zich te vestigen. Een goed voorbeeld is Scandinavië waar zorg en dienstverlening al volledig geïntegreerd zijn in het totale aanbod. Een frisse blik en durf bij beleids- en plannenmakers zorgen dan in de toekomst voor mooie leefgebieden waar wonen, retail, leisure en zorg volledig zijn geïntegreerd en mensen een heel prettig leven kunnen leiden.

Andere recente blogs

Vkusvill: de boerenmarkt met binnenstedelijk gemak

Vkusvill: de boerenmarkt met binnenstedelijk gemak

Aan de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam is de eerste vestiging van de Russische supermarktketen VkusVill geopend hetgeen “smakelijk dorp” betekent. De verse producten van Vkusvill zijn voor een groot deel lokaal zoals zuivel, groenten en fruit, brood en kant-en...

Winkelstraten redden is onmogelijk

Winkelstraten redden is onmogelijk

Dat niet alleen Nederland te kampen heeft met leegloop in de winkelstraat is inmiddels wel duidelijk. In Engeland bijvoorbeeld zijn er nu 50.000 winkels minder dan tien jaar geleden. De Britse denktank Social Market Foundation (SMF) heeft aan de hand van een onderzoek...

Franchise-opvolging aantrekkelijk voor nieuwe generatie?

Franchise-opvolging aantrekkelijk voor nieuwe generatie?

Hét probleem waar vele franchise-ondernemers tegenaan lopen, is gebrek aan opvolging. De vergrijzing van de (beroeps)bevolking neemt toe dus moet er naarstig gezocht worden naar opvolging van de franchise-ondernemers. Ging een franchisewinkel vroeger bijna automatisch...