Code oranje voor kleinere winkelgebieden

06-10-2018

Uit het jaarlijkse rapport van Dynamis ‘Sprekende Cijfers’ blijkt dat de centrumleegstand in de Nederlandse winkelsteden met 0,5% naar 7% is gedaald. Helaas wordt tevens geconstateerd dat deze daling niet voor lokale en bovenlokale gebieden geldt. De leegstand nam hier met 0,2% toe tot 9,7%.  Wel was er een lichte daling te zien van 0,2% tot 12,2% in centra van ondersteunende winkelgebieden.

De crisis in de hoofdwinkelgebieden lijkt nu echt voorbij: slechts 1 op de 14 winkels is niet in gebruik en de panden die leegstaan bevinden zich voornamelijk op C-locaties. Kijken we echter naar ondersteunende winkelregio’s dan zien we grote verschillen. In Rijswijk kampt men bijvoorbeeld met een leegstand van 24%, terwijl Amstelveen een leegstand van slechts 5% laat zien. Er kan dan ook ondanks de 0,2% daling niet gesproken worden van een revitalisatie van deze gebieden. Sterker nog, in bijna de helft van deze gebieden neemt de leegstand alleen maar toe en is er geen verschuiving naar C-locaties zichtbaar. In steden met 100.000+ inwoners zoals Venlo, Zoetermeer en Apeldoorn worden de hoogste leegstandspercentages genoteerd.

Volgens Dynamis is een deel van deze situatie te wijten aan de lange besluitvormingstrajecten voor grootschalige winkelcentra, zoals outletcentra. Landelijke retailers willen eerst duidelijkheid voordat zij de knoop doorhakken voor een vestiging in een kernwinkelgebied. In het rapport wordt dan ook gepleit voor veel meer snelheid in de planvorming rond nieuwe winkelontwikkelingen. Een belangrijk punt om de negatieve spiraal rond de bestaande winkelgebieden te doorbreken.

 

Bron: RetailNews

Andere recente blogs

Vkusvill: de boerenmarkt met binnenstedelijk gemak

Vkusvill: de boerenmarkt met binnenstedelijk gemak

Aan de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam is de eerste vestiging van de Russische supermarktketen VkusVill geopend hetgeen “smakelijk dorp” betekent. De verse producten van Vkusvill zijn voor een groot deel lokaal zoals zuivel, groenten en fruit, brood en kant-en...

Winkelstraten redden is onmogelijk

Winkelstraten redden is onmogelijk

Dat niet alleen Nederland te kampen heeft met leegloop in de winkelstraat is inmiddels wel duidelijk. In Engeland bijvoorbeeld zijn er nu 50.000 winkels minder dan tien jaar geleden. De Britse denktank Social Market Foundation (SMF) heeft aan de hand van een onderzoek...

Franchise-opvolging aantrekkelijk voor nieuwe generatie?

Franchise-opvolging aantrekkelijk voor nieuwe generatie?

Hét probleem waar vele franchise-ondernemers tegenaan lopen, is gebrek aan opvolging. De vergrijzing van de (beroeps)bevolking neemt toe dus moet er naarstig gezocht worden naar opvolging van de franchise-ondernemers. Ging een franchisewinkel vroeger bijna automatisch...